ใช้ชีวิตในทุก ๆ วันอย่างมั่นใจ ฆ่าเชื้อ Virus (SARS, Ebola, Covid-19) ได้
ด้วยผลิตภัณฑ์สร้างน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ไม่ใช่สารเคมี ใช้กับเด็กเล็กได้ สตรีมีครรภ์ ผู้สูงวัย

สรุปจุดเด่น ของ KLEOMax

การใช้งาน: KLEOMax เป็นผลิตภัณฑ์ในการสร้างน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยตนเอง ที่มีคุณสมบัติ สามารถฆ่าเชื้อ Coronavirus, Ebola, SARS และแบคทีเรีย ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยม (ท่านสามารถสืบค้นจาก Google โดยใช้ Keyword: Hypochlorous Acid หรือ HOCl หรือ Electrolyzed Oxidizing Water (EOW)

ทั้งนี้ ผลจากงานวิจัยจะสอดคล้องกัน คือ HOCl ฆ่าเชื้อโรคร้ายได้ ควรมี ความเข้มข้นของ HOCl อยู่ในช่วง 50-200 ppm.

*** เน้นว่า ในทุกงานวิจัยเราต้องการ Hypochlrous acid หรือ HOCl ในการฆ่าเชื้อ ไม่ใช่สารอนุพันธ์ที่เป็น Hypochlorite (สารฟอก) และในการฆ่าเชื้อนี้ Hypochlorous Acid จะมีประสิทธิผล 80-100 เท่าของ Hypochlorite  หรือสารฟอกที่ความเข้มข้นเท่ากัน ***

 [กดดูงานวิจัย และ FDA ของสหรัฐอเมริกาอนุมัติให้ Hypochlorous Acid ที่ความเข้มข้น 50-200 ppm. ใช้ในการฆ่าเชื้อ Coronavirus หรือ Covid-19 ได้ ตลอดจน USDA (กระทรวงเกษตร) อนุมัติให้ Hypochlorous Acid กับการฆ่าเชื้อในอาหารได้ (ความเข้มข้น 10 ppm.)

*** โดยปกติในการแยกน้ำเกลือด้วยไฟฟ้าจะพิจารณาที่ค่า  Total Chlorine ที่ประกอบด้วย อนุพันธ์เกิดขึ้น 2 ตัว คือ 1. Hypochlorous Acid หรือ HOCl กับ 2.Hypochlorite ซึ่งเป็นสารฟอกที่มีฤทธิเป็นด่าง) แต่การฆ่าเชื้อเราต้องการ Hypochlorous Acid ซึ่ง สามารถนำมาใช้ ล้างและลดสารพิษในผัก ผลไม้ได้ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย สามารถฉีดลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อแบคทีเรียในถังขยะ ห้องน้ำ ตลอดจน ฉีดล้างหน้า ล้างแผล (ไม่แสบ) ได้ รวมถึงยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100%

ประสิทธิผลในการฆ่าเชื้อ: ดีกว่าแอลกอฮอล์ ตรงที่แอลกอฮอล์ไม่ควรนำมาฉีดพ่น (ติดไฟ) หรือ ใช้กับมือที่เปียกได้ (เพราะจะทำให้ความเข้มข้นแอลกอฮอล์ลดลงจนขาดประสิทธิผลในการฆ่าเชื้อ) แต่ HOCl ที่ผลิตจากเครื่อง KLEOMax2 มีความเข้มข้นสูงและใช้กับมือที่เปียกชื้นได้

pH Balance: Hypochlorous acid ไม่ใช่สารเคมีที่แปลกปลอมต่อร่างกาย (ร่างกายผลิต HOCl ได้เองจากเซลล์เม็ดเลือดขาว) และ KLEOMax ผลิตน้ำยาที่ให้ค่า pH ที่เป็นกลาง 5-6 อันเป็นช่วงที่ไม่ทำอันตรายต่อเยื่อบุของมนุษย์และสัตว์ ฉีดสัตว์เลี้ยงเพื่อฆ่าเชื้อ และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรียได้ ล้างแผล (ไม่แสบ) และล้างผัก ผลไม้ เพื่อรับประทานได้ (แนะทำให้ใช้ Model 1 เพื่อล้างสารพิษตกค้างในผักเพื่อรับประทาน)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

Premium: KLEOMax2 เป็นสินค้า Premium ที่ทางเราสั่งผลิตขึ้นมาอย่างดีที่สุดสำหรับคนไทยด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และอุปกรณ์ทั้งหมดถูกคัดสรรเป็นพิเศษ ใช้อุปกรณ์เกรด A+ ทุกชิ้น เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ GVE ใช้แผ่น Titanium ชุบ Ruthenium Oxide ที่ทนสนิม และขั้วชุบทอง เป็นต้น

เทคโนโลยี Membrane: เป็นเครื่องผลิต Hypochlorous Acid (HOCl) แบบพกพาผลิตภัณฑ์แรกและผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยี Membrane ที่ให้ความเสถียรของสารละลาย ให้ค่า pH Balance, pH Neutral หรือ ค่า pH ที่เป็นกลางไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง (โหมด 1 และ 2) และไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อและเยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกาย 

รองรับการทำงานที่หลากหลายและประสิทธิภาพสูง: KLEOMax2 จึงเป็นเครื่องมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในปัจจุบัน ใช้เวลาน้อยที่สุดในตลาดในการทำงาน แต่ยังคงผลตามวัตถุประสงค์ (Mode 1: 2 นาที, Mode 2: 5 นาที, และ Mode 3: 8 นาที) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง HOCl ที่ทำงานโดยไม่ต้องเติมน้ำส้มสายชู (ที่เหม็นและฉุน) อีกทั้งไม่ต้องใช้เกลือเป็นช้อนโต๊ะ ทั้งนี้เครื่อง KLEOMax ใช้เกลือเพียงแค่ 0.5-1 กรัม เท่านั้น

ออกแบบเพื่อง่ายต่อการใช้งาน: ผ่านการออกแบบเพื่อให้สวยงามและจับง่าย (Ergonomics), มี Function การทำงานที่หลากหลายถึง 3 โหมด, ที่ฉีด Spray  ใช้เทคโนโลยี Flairosol Style  ทำให้มีละอองที่ละเอียดมาก
KLEOMax2ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน ที่สะดวกต่อการใช้งานที่หลากหลาย ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันจริง ๆ โดย
โหมด 1: สำหรับล้างสารพิษ และฆ่าเชื้อในผัก ผลไม้สด (pH 5.5-6.5, HOCl: 10-50 ppm)
โหมด 2: สำหรับ ฆ่าเชื้อโรคและล้างแผล ใช้แทน Normal Saline ฆ่าเชื้อและล้างจมูก (pH 5.5-6.5, HOCl: 40-60 ppm)
โหมด 3: มีความแรงในการฆ่าเชื้อสูงสุด ใช้ร่วมกับขวด Spray เพื่อฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ ได้ (pH 3-5.5, HOCl: 75-200 ppm)
หมายเหตุ
1. ทั้งนี้ ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับปริมาณเกลือและระยะเวลาการทำงาน หากเลือกโหมด 1 ไปแล้ว (2 นาที) แต่เปลี่ยนใจ สามารถทำงานต่อเนื่องได้ เช่น เลือก โหมด 2 อีก 5 นาที จะทำให้เกิดการแยกรวมเป็น 7 นาที ซึ่งจะให้ผลความเข้มข้นอยู่ระหว่าง โหมด 2 และ 3
2. ความเข้มข้นจะลดลงในทุก ๆ วัน แนะนำให้ใช้ให้หมดไม่เกิน 7 วัน (สำหรับโหมด 1 และ 2) และ 14 วัน (สำหรับโหมด 3 และหากจะเก็บนานกว่านี้ ต้องเก็บในขวดทึบแสงและเก็บในตู้เย็นอุหณภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส)  อย่างไรก็ตามหากใช้ไม่หมดสามารถนำกลับมาแยกด้วยไฟฟ้าใหม่ได้ (ไม่ต้องเททิ้ง)
3. ฤทธิในการฆ่าเชื้อเป็นไปตามบทความวิจัยทั่วโลก  ผลิตภัณฑ์ KLEOMax2 ทำหน้าที่ในการแยกสารละลายเกลือ (น้ำเกลือ) เพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามผลงานวิจัย กล่าวคือ ทำให้มีค่า Free Available Chlorine และ HOCl ตามที่ระบุในผลงานวิจัยต่าง ๆ

อ้างอิง

เหมาะสำหรับใช้เก็บเด็ก

น้ำยา HOCl ที่ผลิตจาก KLEOMax ในโหมด 2 สามารถฆ่าเชื้อในชีวิตประจำวันได้ และให้ค่า pH Balance ที่ปลอดภัยต่อบุตร หลานของท่าน ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับของเด็กเล่น ที่เด็กมักนำเข้าปาก อันทำให้ต่างจากการเช็ดด้วยสารเคมีอื่น ๆ หรือ แม้กระทั่ง แอลกอฮอล์

หมายเหตุ: ไม่ควรฉีดชิ้นส่วนของโลหะทั่วไป เนื่องจาก ไอของเกลือ จากน้ำเกลือจะส่งผลต่อการเกิดสนิม

สำหรับผู้สูงวัย

สามารถใช้ในการล้างผัก ลดสารตกค้างในผัก ผลไม้ (แนะนำ โหมด 1: 2 นาที และหากต้องการใช้น้ำมากขึ้น แนะนำให้ใช้ โหมด 3: 8 นาที และผสมน้ำเปล่าได้อีก 5 เท่าตัว เพื่อลดความเข้มข้นและสามารถใช้ล้างผัก ผลไม้ ได้เช่นกัน

Hypochlorous Acid (HOCl) - Natural Disinfection and Sanitizer

KLEOMax™ เป็นอุปกรณ์สร้างน้ำยาฆ่าเชื้อที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในทุก ๆ วันและมีไว้ประจำบ้าน ที่เป็นมิตรต่อร่างกาย ทำความสะอาดแผลลดการติดเชื้อได้โดยไม่แสบ (โหมด 1 และ 2) ใช้ได้ทุกคน ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ตลอดจนสัตว์เลี้ยง อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100%  KLEOMax2™  ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำแยกน้ำเกลือ ออกมาเป็น กรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous Acid หรือ HOCl) ซึ่งมีฤทธิในการฆ่าเชื้อในธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  

KLEOMax2™ เป็นเครื่องผลิตกรดไฮโปคลอรัสชนิดพกพายี่ห้อเดียวที่มีขายในประเทศไทย ที่สามารถสร้าง กรดไฮโปคลอรัสที่มีความเสถียร (Stable Hypochlorous Acid ที่ซึ่งไม่มีการปนของ Hypochlorite ที่มีฤทธิเป็นด่างเหมือนเครื่องอื่น ๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้แผ่นเยื่อ membrane พิเศษในการกั้นระหว่างกระบวนการแยกน้ำเกลือ ส่งผลให้ได้กรดไฮโปคลอรัสที่มีฤทธิฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิผล) 

กรดไฮโปคลอรัสนี้ เป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการกำจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น กลิ่นไม่พึงประสงค์ของเท้า, รองเท้า, อาหารบูด, ห้องน้ำ, ฟองน้ำล้างจาน, หน้ากากอนามัย, หน้ากากทางการแพทย์ อีกทั้งยังสามารถใช้ฆ่าเชื้ออีกหลายประเภทที่แอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าได้ ตัวอย่างของเชื้อมากกว่า 40 ประเภทรวมถึง SARS-CoV-2 หรือต้นเหตุของ COVID-19 ก็สามารถถูกกำจัดด้วยกรดไฮโปคลอรัสนี้

เครื่อง KLEOMax เป็นเครื่องผลิตน้ำยากรดไฮโปคลอรัส ให้มีความเข้มข้นที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลกว่าสามารถฆ่าเชื้อต่าง ๆ ได้ (กรุณาอ่านในบทความอ้างอิงใน web site)  ซึ่งเชื้อต่าง ๆ เช่น เชื้อ bacteria รวมถึงเชื้อ E-coli (ทำให้ท้องเสีย), Staphylococcus aureus, MRSA, Salmonella enterica and Pseudomonas aeruginosa, และ ไวรัสอีกมากมายหลายชนิด เช่น ไข้หวัดนก, อีโบลาและ norovirus, rotavirus,  adenovirus เป็นต้น
ทำให้ KLEOMax เป็นอุปกรณ์สามัญประจำบ้านที่ทุกบ้านควรมี  เนื่องจากกรดไฮโปคลอรัสเป็นสารจากธรรมชาติ ทำให้มีข้อดีที่สารเคมี แอลกอฮอล์ไม่สามารถทำได้ คือ นำมาใช้ในการแช่ผัก หรือ ล้างผักผลไม้ ล้างสารพิษตกค้างได้

ทั้งนี้ จากบทความวิจัย ที่เกิดขึ้นทั่วโลก กรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ที่มีประสิทธิผลในการฆ่าเชื้อสูงสุด จะมีค่า pH ที่เป็นกลางที่ไม่ส่งผลร้ายต่อเยื่อบุต่าง ๆ ของมนุษย์และสัตว์ หรือ pH neutral (5.5 – 6.5) แต่ยังคงฤทธิในการฆ่าเชื้อต่าง ๆ เช่น 

 • Coronavirus e.g., COVID-19
 • Ebola virus
 • MRSA
 • E-coli causing diarrhea
 • Salmonella
 • Norovirus
 • Legionella
 • Listeria
 • Clostridium difficile
 • HIV
 • Pseudomonas
 • Campylobacter
Box - Front-trim

ด้วย Membrane Technology ที่แตกต่าง เพื่อประสิทธิผลและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปลอดภัยต่อสุขภาพ

1. หลักแยกน้ำเกลือด้วยไฟฟ้า จะได้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อไม่กี่ประเภทที่ปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์  และแนะนำให้เป็นสารฆ่าเชื้อจากสมาคมทันตกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจาก
 Hypochlorous Acid เป็นสารเดียวกับที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าสิ่งแปลกปลอมเมื่อยามเกิดแผล

2. ด้วย การทำงานของเครื่อง (Mode 1) สามารถล้างผัก ผลไม้ และหากปล่อยให้แห้งก็สามารถรับประทานได้โดยไม่มีสารแปลกปลอมต่อร่างกาย (ในยาม COVID จึง ฉีดถุงใส่อาหารได้ ไม่เหมือนยาฆ่าเชื้ออื่น ๆ) 

3. ฉีดฆ่าเชื้อของเล่นเด็กได้ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเด็ก (เพราะเด็กมักนำเอาของเล่นเข้าปาก)

เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เป็นเครื่องขนาดพกพา ที่สร้าง Hypochlorous Acid ที่เสถียร

โดยปกติการแยกน้ำเกลือด้วยไฟฟ้า (ยี่ห้ออื่น ๆ) สารละลายจะประกอบด้วยประจุ +/- ผสมกัน (การแยกด้วยไฟฟ้า จะได้ Hypochlorous Acid (กรดอ่อน ๆ) และ Hypochlorite (ด่างที่ใช้ในสารฟอกขาว) พร้อม ๆ กัน และเมื่อรวมอยู่ในโถเดียวกัน จะส่งผลให้เสถียรภาพของไม่ดี (พิสูจน์ได้ด้วยการวัดค่า pH ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นด่าง pH 8+) หรือ เกิดสารฟอกขาวมากกว่า น้ำยาฆ่าเชื้อ (นั่นคือทำไมยี่ห้อต่าง ๆ จึงแนะนำให้ใส่น้ำส้มสายชูลงไป เพื่อดึงค่า pH ลงให้กลายเป็นกรด เนื่องจาก การฆ่าเชื้อที่ดีที่สุด Free Available Chlorine จะอยู่ในช่วง 4.5-6.5 หรือมีประสิทธิผลที่ 95% แต่หากเป็นด่าง ที่ pH 8 จะมีประสิทธิผลในการฆ่าเชื้อเพียง 20% และนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ยี่ห้ออื่น ๆ ต้องเติมน้ำส้มสายชู หรือ ทำให้เกิดความเข้มข้น ppm สูงมาก เป็น 1,000 ppm ซึ่งจะกัดผิวและร่างกายมนุษย์) 

KLEOMax™ จึงเป็นยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ Membrane ในการแยกด้วยไฟฟ้า ทำให้เกิด Hypochlorous Acid ที่มีความเสถียร หรือบริสุทธิ์ สูงที่สุด ทำให้เกิด pH Balanced ได้0

ใช้ Membrane

เครื่องทำน้ำยาของ KleoMax เป็นเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ใช้เยื่อ Membrane ในการแยกประจุไฟฟ้า ส่งผลให้
1. ได้ Hypochlorous Acid ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ไม่ต้องเติมน้ำส้มสายชู เพื่อทำให้เกิดความเป็นกรดเหมือนยี่ห้ออื่น ๆ ในตลาด (อ่านต่อได้จาก HOCL Explained)

3. มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ส่งผลให้สามารถใช้เกลือเพียง 0.5 – 1 กรัม เท่านั้น (ของเจ้าอื่น ๆ จะได้เป็น 1-2 ช้อนโต๊ะ)

ออกแบบเพื่อคนไทย

KLEOMax2 เป็นรุ่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ และผลิตโดยโรงงานที่ทันสมัย (สั่งผลิตพิเศษ) โดย
1. Ergonomic Design ขวดโค้งเว้าเพื่อการจับที่มั่นคง

2. อุปกรณ์หม้อแปลงเกรด A+ (ยี่ห้อ DVE ที่ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพง ให้กำลังไฟ 3 Amp เต็ม สายไฟขนาดใหญ่) และเป็นวัสดุไม่ลามไฟ

3. มีการทำงาน 3 รูปแบบ คือ
1) ล้างผัก (pH 5.5-6.5) – Free Available Chlorine 10-50 ppm.
2) ฆ่าเชื้อ (ฉีดร่างกายได้ pH 5.5-6.5)  Free Available Chlorine 40-60 ppm.
3) ฆ่าเชื้อโรคที่พื้นผิวสัมผัส (pH 4.5-5) Free Available Chlorine 75-200 ppm.

3. หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า ชุบทอง (แต่ไม่ควรนำของมีคมไปขูด)

4. แผงวงจรไฟฟ้า (ที่อยู่ในฐานรอง) เคลือบ Silicone กันน้ำ 100%

 

ในปัจจุบัน ไม่มีใครสามารถกล่าวอ้างสิทธิบัตรเทคโนโลยีในการแยกด้วยไฟฟ้าได้ (เพราะเกิดมามากกว่า 190 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยไมเคิล ฟาราเดย์ คนคิดเรื่อง Electrolysis) และ Membrane Technology นี้ส่วนมากเป็นสิทธิบัตรของ Dupont 
KLEOMax 2 ออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตโดยโรงงานที่มีคุณภาพสูงในประเทศจีน (ในไทยไม่สามารถผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ต้องนำเข้า แค่จองซื้อ Membrane ต้องต่อคิวอย่างน้อย เดือนครึ่ง) 
สำหรับ Hypochlorous Acid (HOCl) นั้นการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ในหลักการว่าฆ่าเชื้อได้หรือไม่ เพราะมีงานวิจัยรองรับจากทั่วโลกมากกว่า 2,500 บทความวิจัย (อ่านอ้างอิงจากใน Website ของเราและสืบค้นจาก Google ได้) หากแต่ในกระบวนการแยกด้วยไฟฟ้านี้ จะมีการควบคุมใน 3 ประเด็น คือ 1. เวลา 2. ความเข้มข้นของเกลือ 3. ค่า pH
เพื่อให้ได้ผลการแยกออกมาเป็นตามความต้องการเท่านั้น 
ทั้งนี้ HOCl หรือ น้ำ Electrolyzed Oxidizing Water (EOW) มีความปลอดภัย และควรมีประจำบ้าน, สำนักงาน, คลินิคต่าง ๆ เพราะสามารถนำมาใช้ในการล้างแผล ฆ่าเชื้อตามพื้นผิวได้
KleoMax2 เป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่เป็นเครื่องผลิตน้ำยา Hypochlorous Acid (HOCl) ขนาดพกพา  ที่สามารถให้ความเข้มข้น HOCl ที่  80-200 ppm. และมีค่า pH ที่เป็นกลาง (Operating Mode 1 & 2) และยังสามารถใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน household cleaning solution (Operating Mode 3) จากน้ำเกลือ 3-5%  หรือ ใช้เกลือเพียง 0.5-1 g. 

             Hypochlorous Acid (HOCL) kill chart-Photo Credit: sonomapharma

Applications

Wound care

Disinfection Effectiveness

Kill Germs & Virus including SARS-CoV-2 and varients

Pets, Animals, and Environment safe

Vegetable & Fruit Cleaning

Clothes Disinfection

Hand Disinfection

Mask Disinfection &
Oder Elimination

Toy Disinfection
(Non-toxic disinfection, Kid Safe)

Elevator Disinfection

Office Disinfection

Vehicle Disinfection

“Before COVID-19, my life is easy, COVID-19 makes our life concerning more on living with safe and secure. KLEOMax™ helps me live my life with more confident than any other chemical disinfections.  “

สรุปงานวิจัยอย่างย่อ หรือ กดอ่านจากที่เรารวบรวม ได้ที่นี่

Approved by WHO – treatment of wounds
 
 
Backed by EPA
 
Discussed in the press 
 
New Study proved that Electrolyzed water kills coronavirus
 
So much evidence…..all in a product that can be used in SO MANY WAYS without TOXIC CHEMICALS!
Deodorize, disinfect, sanitize, clean... How about other applications?
 
Dentistry
 
Food Safe
 
Safety of children
 
Veterinarian studies
 

Our clients

About us

A Natural and Eco-friendly lovers, who try best in offering  the best product for everyday living.

Our mission

Offering the natural and eco-friendly products for everyday living

Our offer