Hypochlorous Acid (HOCl) คืออะไร

Hypochlorous acid ทำงานอย่างไร?

กรด Hypochlorous (HOCl) นั้น แม้ว่าขึ้นชื่อว่าเป็น กรด ที่ดูกลัวว่าจะกัดหรือไม่ แต่จริง ๆ แล้วในร่างกายเราก็สร้างกรดต่าง ๆ ขึ้นได้เอง เช่น กรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีน เป็นต้น กรด Hypochlorous  ก็เช่นเดียวกัน กล่าวคือร่างกายของเราสามารถสร้าง หรือ ผลิตขึ้นมาได้เอง เพื่อใช้ในการฆ่าสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกร่างกายเรา

อธิบายได้อย่างง่าย คือ เมื่อร่างกายของเราเกิดบาดแผลขึ้นมา เซลล์เม็ดเลือดขาวจะวิ่งเข้ามาบริเวณที่เกิดแผล และทำการสร้าง สิ่งที่เรียกว่า กรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid) เข้าไปกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ จากภายนอก เช่น จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ไวร้ส เป็นต้น ดังนั้น HOCl นี้ร่างกายจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่เรามีตามธรรมชาติอยู่แล้ว

ดังนั้น การจะสร้างสาร Hypochlorous acid นี้ จึงสามารถสร้างได้โดยการนำน้ำเกลือ (NaCl + H2O) [ใช้เกลือสมุทรบริสุทธ์แท้ ที่ไม่เจือไอโอดีน และไม่ใช่เกลือสินเธาว์] หรือ หากจะใช้ความสะอาดสูง ให้ใช้น้ำเกลือ Normal Saline ที่หาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปได้ (ที่เรานำมาใช้ น้ำเกลือใช้ภายนอก Normal Saline Solution เป็นน้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับใช้ภายนอก ใส ไม่มีสี เป็นยาที่เหมาะสำหรับใช้สวนล้าง ชะล้าง ทำความสะอาดทั่วไปทุกประเภทที่ใช้น้ำเกลือได้ ข้อบ่งใช้ –ใช้สวนล้างโพรงจมูก เพื่อลดอาการน้ำมูกไหลลงคอจาม และอาการคัดจมูก)  โดยนำมาแยกด้วยไฟฟ้าแรงดันต่ำ จะได้สาร 2 อนุพันธ์ รวมกัน เรียกว่า Total Chlorine ที่ประกอบด้วย 1. Hypochlorous Acid (HOCl ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด) และ 2.Sodium Hypochlorite (NaOCl, มีฤทธิ์เป็นด่าง และเป็นสารทำความสะอาดที่ใช้ในสารฟอกขาว) และหากกระบวนการแยกทั่วไป ด้วยวิธีการพื้นฐานในน้ำเกลือที่ถูกแยกออกมานี้จะมีสารทั้ง 2 ประเภทผสมกัน อันจะทำให้ความเสถียรของน้ำยานี้ลดลงและมีความเป็นด่างมากกว่ากรด ส่งผลให้มีฤทธิ์เป็นสารทำความสะอาดมากกว่า น้ำยาฆ่าเชื้อ (อย่าลืมว่า Hypochlorous Acid คือ กรดอ่อน ๆ ตามชื่อของมัน ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าเชื้อโรค ดังนั้น หากผลสุดท้ายการแยกน้ำเกลือให้ค่าความเป็นด่างแล้ว ฤทธิในการฆ่าเชื้อโรคจะลดลง และนี่เองที่ทำให้เครื่องทำน้ำยาทั่วไปจึงแนะนำให้เติมน้ำส้มสายชู)

อย่างไรก็ตาม การแยกน้ำเกลือด้วยไฟฟ้านี้ มีความเข้มข้นสูงกว่าร่างกายที่เราสร้างมา ดังนั้น จึงมีผลการศึกษาในบทความทางวิชาการมากมาย รวมถึงเอกสารจาก WHO ที่มีการศึกษาว่า ประสิทธิผลที่ดีในการฆ่าเชื้อนั้น ความเข้มข้นควรมี Free Available Chlorine หรือ HOCl อยู่ที่ 50-200 ppm. (part per million หรือ อนุภาคของสารต่อหนึ่งล้านส่วน)  

ซึ่งในการทดลองต่าง ๆ นักวิจัย จะวัดสาร Hypochlorous Acid  เป็นสำคัญ (ไม่ใช่อนุพันธ์ที่อยู่ในสารฟอกขาว หรือ Sodium Hypochlorite (ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่าง) …
ระวัง: เพราะคนส่วนมากไม่เข้าใจความแตกต่าง ทำให้สับสน อีกทั้งหลายผู้ประกอบการในตลาดให้ข้อมูลที่ผิด ว่าต้องมี ppm. เยอะจะดี จริง ๆ แล้ว Sodium Hypochlorite นั้น  มีฤทธิ์เป็นด่าง นั้น เมื่อผสมกันจะได้ Total Chlorine ที่จะทำให้ประสิทธิผลของ Hypochlorous acid ลดลงเหลือ แค่ 20% และมีค่า pH ประมาณ 8 นั่นคือ หากจะทำให้มีฤทธิความเข้มข้นในการฆ่าเชื้อ (สาร Hypochlorous Acid หรือ HOCl) ที่ 100 ppm  เราจะต้องทำให้สารละลายรวม (Total Chlorine) มีความเข้มข้นสูงถึง 5 เท่าเป็นอย่างน้อย หรือ ที่ 500 ppm. [สารละลาย Total Chlorine 500 ppm ที่ pH 8 จะมีค่า Hypochlorous Acid ที่ 100 ppm (ที่เราต้องการ) และ Sodium Hypochlorite ที่ 400 ppm]

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ KLEOMax ใช้เทคโนโลยี Membrane ทำให้สามารถแยก HOCl ได้เสถียรหรือมีความบริสุทธิ์สูง จึงไม่จำเป็นต้องใช้ความเข้มข้นสูง อีกทั้งยังมีค่า pH Balanced หรือ ใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ ซึ่งหากนำมาล้างแผลจะไม่แสบ (ใช้เกลือแค่ 1 g. ในน้ำ 350 ml หรือ ประมาณ 3% เท่านั้น ซึ่งถ้าต้องการความสะอาดสูง แนะนำให้ใช้ Normal Saline Solutions เทลงไปได้เลย ซึ่งปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีก) และมีงานวิจัยทดลองกับดวงตาสัตว์ และไม่พบว่าเกิดอันตรายใด ๆ …. ย้ำอย่าใช้ เครื่องเจ้าอื่น ๆ ฉีดโดยตรงเข้านัยย์ตาโดยเด็ดขาด)

What is Hypochlorous Acid (HOCl)

What is the difference between hypochlorous acid and sodium hypochlorite?

Although both belong to the chlorine family, they are two very different products.
1. Sodium Hypochlorite, chemical formula NaClO, is highly alkaline and therefore irritating and corrosive to the skin, lungs and eyes and must be handled and disposed of with great care.
2.Hypochlorous Acid, formula HOCl, however, is a weak acid, formulated to be near physiological pH (pH 7) which is the same pH level as the human body. It is not corrosive or irritating and requires no special handling or disposal requirements yet is 80x – 100x more effective than sodium hypochlorite.
Hypochlorous acid is approved by the Food and Drug Administration, the U.S. Department of Agriculture Organic and the World Health Administration. It sanitizes surfaces, killing the COVID-19 virus in 10-15 seconds. Yet it is safe for the skin and is even food-safe at the right potency.

แสดงการทำงานของ Hypochlorous Acid (HOCl)

ในร่างกายของเรา เมื่อร่างการเกิดแผล เซลล์เม็ดเลือดขาวจะวิ่งเข้ามาบริเวณที่เกิดแผน และทำการสร้าง สิ่งที่เรียกว่า กรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid) เข้าไปกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ จากภายนอก เช่น จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ไวร้ส เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของระบบภูมิคุ้มกันที่เรามี

Hypochlorous Acid ปลอดภัยหรือไม่?

Hypochlorous acid เป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เอง ดังนั้น สารนี้ จึงปลอดภัยกับร่างกาย (ทุกอย่างถ้าไม่มากเกินไปไม่มีปัญหา เช่น ถ้าความเข้มข้นของ HOCl ไม่เข้มข้นสูงมากจนเกินไป เช่น เกินกว่า 500 ppm.) 

สารนี้โดยตัวมันเองจึงไม่ใช่สารพิษ และหากมีกระบวนการผลิตที่ดี เช่น KLEOMax 2 จะทำให้มีค่าความเป็นกรด/ด่าง หรือ pH เป็นกลางเมื่อล้างแผลจะไม่แสบ ทั้งนี้ หากพิจารณาการทำงาน มันคือการแยกน้ำเกลือ (จากธรรมชาติ) และจากสารตั้งต้นที่เป็นเกลือบริโภคจากธรรมชาติ จึงไม่มีสารเคมีอื่น ๆ เจือปน และเมื่อแยกด้วยไฟฟ้า เกลือนี้ จะกลายเป็น คลอรีน ดังนั้นเราจะได้กลิ่นคลอรีนออกมา ซึ่งถูกนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อในน้ำประปาหรือสระว่ายน้ำ  แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ใส่ลงไปเป็นสารเคมีคือ ผงคลอรีน แต่ KLEOMax แยกน้ำเกลือให้กลายเป็นคลอรีน จึงให้ผลที่ดีกว่าต่อร่างกาย และเครื่อง KLEOMax ใช้เทคโนโลยี Membrane จึงทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ที่แตกต่างจากเครื่องอื่น ๆ ในท้องตลาด กล่าวคือ จะได้ Hypochlorous Acid ที่เสถียรที่ทำให้มีฤทธิในการฆ่าเชื้อสูงสุด (โดยไม่ต้องเติมน้ำส้มสายชู ที่เหม็นและฉุนเวลาฉีดตัว หรือสารเคมีใด ๆ ลงไป) อีกทั้งให้ค่า pH Neutral หรือ Balanced (ใช้ Mode 1 และ 2 ในการทำงาน)จึงไม่ก่อให้เกิดการแพ้ต่อผิวสัมผัส ดวงตา ระบบหายใจ   และสามารถใช้ล้างแผลสดได้ (ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ไม่แนะนำให้กลืนหรือใช้กับดวงตาโดยตรง)  

ดังนั้น KLEOMax 2 จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ที่จะมีประจำบ้าน

 

Hypochlorous Acid มีข้อเสียหรือไม่?

Hypochlorous acid เป็นสิ่งที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เอง จึงไม่มีข้อเสียต่อร่างกาย (ยกเว้นใช้ปริมาณความเข้มข้นที่สูงมาก ๆ)

อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีข้อเสีย หากแต่สารจากการผลิตนี้ มีข้อจำกัดในการใช้งาน คือ

1. ไม่ควรใช้ฉีดโลหะ หากจะใช้ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง เพื่อลดความเป็นเกลือ อันอาจทำให้เกิดสนิมได้ 

2. ไม่สามารถรักษาค่า pH ได้ตลอดเนื่องจากมันจะมีการ Degrade ตัวมันเองทำให้กลายเป็นน้ำเกลือภายใน 40 วัน และแน่นอนว่าฤทธิในการฆ่าเชื้อจะค่อย ๆ ลดลงด้วยเช่นกัน

Technology Explained

เทคโนโลยีในการแยกด้วยไฟฟ้านี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมันเกิดมาเกิน 150 ปีแล้ว ตั้งแต่โลกเรามีไฟฟ้าใช้ โดยในการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า  คือ กระบวนการกระตุ้นทางเคมี-ไฟฟ้าของน้ำเกลือ หรือ Electro-Chemical Activation (ECA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิผล และปลอดภัยในการสร้างน้ำยาฆ่าเชื้อจากธรรมชาติ (ใช้เกลือแกงบริสุทธิ์ – NaCl)  หรือน้ำเกลือประมาณ 0.25%  (หากเป็นน้ำเกลือทางการแพทย์ที่ใช้ในการล้างแผล หรือ ที่เราหาซื้อกันตามร้านขายยา ที่เรียกว่า Normal Saline นี้จะเข้มข้นที่ 9%) ก็สามารถนำมาเทล้างแผลได้ทันที

KLEOMax™  (Model KMX-01) จะใช้ขั้วบวก (Anode) ที่ทำจากโลหะไททาเนียม ชุบรูทีเนียมและเออริเดียม เพื่อให้ทนต่อการกัดกล่อน (Titanium Ruthenium-Iridium Coated) และ ใช้แผ่นเยื่อเมมเบรน ที่ทำให้ประจุไฟฟ้าเท่านั้นที่วิ่งผ่าน (unidirectional permeable membrane) ส่งผลให้ประจุอิออนแยกก๊าซครอลีนออกมาจากสารละลาย ในขณะที่สร้าง Hypochlorous Acid ที่มีค่า pH  เป็นกลาง (มีประสิทธิผลสูงสุดในการฆ่าเชื้อ ไม่เป็นอันตรายต่อเยื่อบุต่างของทั้งมนุษย์และสัตว์ ทำให้สามารถนำมาล้างแผลได้โดยไม่แสบ หรือ นำมาล้างหน้าได้  ทั้งนี้ หากเป็นเครื่องยี่ห้ออื่น ๆ ที่ไม่มี Membrane จะส่งผลให้มีค่า pH เป็นด่าง หรือมี Hypochlorite ที่เป็นสารฟอกปน) 

 

จากรูปข้างต้นจะเห็นว่า HOCl เมื่อเกิดขึ้นจากกระบวนการแยกด้วยไฟฟ้า ประสิทธิผลที่ดีที่สุด คือ อยู่ในช่วง pH 4.0 – 5.33 ซึ่ง KLEOMax สามารถสร้างให้อยู่ในช่วง 4.5 – 6.5 โดยถือได้ว่า เป็นเครื่องขนาดพกพาเพียงยี่ห้อเดียวในประเทศไทย (ข้อมูล ณ ต.ค. ปี 2564) ที่สามารถทำได้ โดยจากการแยกน้ำเกลือ โดยไม่ต้องใส่สารอื่นใดเพิ่มเติม (เจ้าอื่น ๆ ต้องใส่น้ำส้มสายชู)

ทั้งนี้ ในระบบอื่น ๆ ที่มีขาย (ไม่มีเทคโนโลยี Membrane ในการแยก) จะส่งผลให้เกิด Hypochlorite ซึ่งถือได้ว่าเป็นสารฟอกที่มีฤทธิ์เป็นด่างเจือปน ทำให้ เมื่อแยกเสร็จแล้ว ค่า pH รวมจะประมาณ 8.2 และเมื่อดูจาก กราฟข้างต้น เราจะเป็นว่า ค่า HOCl จะเหลือเพียง 20% นั่น คือ ทำไมเครื่องยี่ห้ออื่น ๆ ในตลาดต้องทำให้เกิดความเข้มข้นที่สูงเข้าไว้ เช่น Total Chlorine = 100 ppm จะเหลือ HOCl ที่มีประสิทธิผลในการฆ่าเชื้อที่ 20 ppm  (ทั้งนี้ จากบทความทางวิชาการต่าง ๆ ที่ท่านศึกษาได้จาก Google จะเห็นว่า หากต้องการให้ฆ่าชื้อต่าง ๆ ได้ ควรอยู่ที่ 50-200 ppm.) นั่นคือ หากต้องการ 50 ppm. (ขั้นต่ำ) ในเครื่องทั่วไปท่านต้องต้องทำให้เกิด Total Chlorine ที่ 250 ppm. เป็นอย่างน้อย

แต่เครื่อง KLEOMax ในโหมด 2 (5 นาที) สามารถทำให้เกิด HOCl ที่ 50-60 ppm. ด้วยเกลือ 1 ช้อนชา  (ที่แถมไป) และมีค่า pH เป็นกลางอันไม่ทำร้ายเยื่อบุต่าง ๆ ของมนุษย์และสัตว์

Traditional of Electrolysis

กระบวนการผลิตด้วยการแยกน้ำเกลือด้วยไฟฟ้า เรียกว่า อิเล็กโทรไลซิส (Electrolysis) โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำ ซึ่งมีการใช้ครั้งแรกโดย  Michael Faraday ในช่วงปี  1830s หรือ 190 ปีมาแล้ว ดังนั้น ขอย้ำว่า เทคโนโลยีแบบนี้จึงจดสิทธิบัตรไม่ได้

KLEOMax™ (KM-A01) เป็นรุ่นแรกที่ทางเราออกแบบ แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำการสั่งผลิต เนื่องจากมีคู่แข่งมากในตลาด

Membrane Electrolysis

เทคโนโลยีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า อิเล็กโทรไลซิส แต่ใช้เยื่อบาง ๆ (Membrane electrolysis เช่น ของ Dupont Membrane) กั้นประจุไฟฟ้า ทำให้สารละลายสุดท้ายไม่ผสมกัน  ทำให้สารละลายมีความเข้มข้นสูงและบริสุทธิ์ หรือมีความเสถียรสูง 

KLEOMax™ (KM-B01) ปัจจุบันทางเราผลิตขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีนี้ และเป็นเครื่องขนาดพกพาเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย โดยใช้อุปกรณ์ระดับ Premium ทุกชิ้น 

Cell Electrolysis Module

เทคโนโลยีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า อิเล็กโทรไลซิส แต่ใช้เยื่อบาง ๆ (Membrane) เหมือนวิธีที่ 2 แต่บรรจุอยู่ในรูปแบบ Module ซึ่งสามารถให้น้ำวิ่งผ่านได้เลย เหมือนเครื่องกรองน้ำ 

เทคโนโลยีนี้ปัจจุบันใช้ใน การสร้าง Chlorine ในสระว่ายน้ำ หรือ เครื่องกรองน้ำบางยี่ห้อ และทางเรากำลังทำวิจัยเพื่อให้สามารถใช้ในระดับอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้นได้ (ปัจจุบันเสร็จแล้ว แต่อยู่ในช่วงระดมทุนเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม  หากผู้ลงทุนท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้)

Natural Disinfection

KLEOMax™ be one of the best life saving disinfection during COVID-19 pandemic

Better Cost Saving

It’s possible to achieve up to 90% chemical cost reduction by replacing conventional chemicals with the natural ECA solutions. The estimate cost per gallon is only 4 cents or 0.6 Bahnt per litre.

Hotel/Hospitel Disinfection

Hotel sanitizing and disinfecting, protect their surfaces against the threat of harmful microbes. We understand the importance of creating a cleaner and more hygienic environment so those who work or stay at your hotel can have greater peace of mind.

Human and Environmental Safe

KLEOMax™ is a one-step cleaner and broad-spectrum sanitizer and disinfectant treatment that harnesses the power of HOCl (hypochlorous acid) solution. It is a 100% natural and efficient cleaning agent making it the smart, environmentally friendly choice. As mentioned above, HOCl is 100% natural and safe to handle.

Frequently asked questions

The overwhelming impediment to its widespread use has been a lack of shelf stability. HOCl is the most reactive ROS (Reactive Oxygen Species). This means it reacts very easily and will quickly turn back into salt water. HOCl solutions have been used for over 100 years. in the early 1900’s during the World Wars, HOCl solutions were used for disinfecting medical equipment and dressing wounds. However, until recently, HOCl solutions would only remain stable for about 90 minutes before turning back into salt water.

SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, is officially one of the viruses that HOCl can takedown. The EPA recently added the ingredient to their official list of disinfectants effective against the coronavirus.

1. It’s the same substance created by your own immune system.
Our bodies create hypochlorous acid to fight infection and promote healing. As our white blood cells respond to pathogens, our immune systems generate HOCl to kill microorganisms and neutralize toxins and inflammation. HOCl is used in veterinary medicine, ophthalmology, and wound care. How cool is that?

2. It’s used in dermatology
Hypochlorous acid’s antimicrobial superpowers are being harnessed by dermatologists for fighting acne and skin infections. They are also using it to soothe and repair skin damaged by chronic skin conditions like eczema, rosacea, and psoriasis.

3. It is designated 100% SkinSafe
The Mayo Clinic designed SkinSafe to help consumers avoid common allergy-causing ingredients across all types of products. Their 100% skin safe designation is reserved for products that exclude the top most common allergens and those that are best for sensitive skin, including KLEOMax in the household cleaning category.

Hypochlorous acid is created with specific concentrations of simple, household ingredients: salt, vinegar and water, which are then electrolyzed (ie an electrical current is used to change the chemical composition of them). Conventional cleaning products commonly contain harsh irritants, like bleach and ammonia, and ingredients that can trigger allergies and asthma, like fragrances.

4. It can help with “maskne” (face mask acne)
As a gentle antimicrobial, hypochlorous acid has gained popularity during the coronavirus pandemic for helping to reduce skin conditions that are exacerbated by mask-wearing. This type of acne (acne mechanica) is found when we have to wear equipment like athletes who wear helmets. To combat what’s been termed “maskne,” dermatologists are using HOCl concentrations to help reduce bacteria that builds upon the skin as a result of trapped sweat and makeup “like a hand sanitizer for your face.”

5. It’s an extra, on-the-go protective measure.
While nothing can replace effective handwashing, hypochlorous acid at the concentration used in Force of Nature is gentle enough to clean your hands. In a pinch or on-the-go, a spray bottle of Force of Nature’s hypochlorous acid solution is a skin-safe solution for cleaning your hands.

hypochlorous acid, an antimicrobial agent (antibacterial, antiviral, and antifungal) that is safe for use on all tissues. It is even safe if it is ingested by an animal.

Stabilised Hypochlorous is a revolutionary breakthrough in healthcare with many 100 times the effectiveness of standard antiseptics while proven to be 100% safe, other antiseptics struggle to achieve the 99.999% efficacy required for a Standard EN13727 test, whereas a good and well-produced HOCl formulation can achieve 99.99999% efficacy on the same test; a 100 fold improvement in efficacy, whilst still remaining nontoxic, non-irritant and skin pH neutral.

Hypochlorous Acid (HOCl) in Electrolyte Water or Electro-Chemical Activation (ECA) has a great potential in sanitization and disinfection with cost effective against any Chemical agent.

Our clients say

KLEOMax™ be one of the life saving disinfection during COVID-19 pandemic. It helps me feel save and secure when touching any foreign objects outside my house.

Hilary Leigh
Developer

Unlike others, KLEOMax makes me felt confident in everyday living, we can use it to clean vegetable, wound cleaning and many more

Quintin Angus
Designer